Решение №49.3 СМС Псынабо от 20.04.21г. об исп. год отчета за 2020